HeForShe

ETKİ 10x10x10


Ülkelerinde, kurumlarında ve başka pek çok yerde toplumsal cinsiyet eşitliği için harekete geçen vizyoner liderlerle tanışın.

Devlet Başkanı ETKİ Şampiyonları

Ulusal liderler, dünyanın farklı ülkelerinde toplumsal cinsiyet eşitliği için harekete geçiyor.

Kurumsal ETKİ Şampiyonları

Üst düzey yöneticiler, dünyanın iş yapma şeklini değiştiriyor.

Üniversite ETKİ Şampiyonları

Eğitimin liderleri eşitliğin faydalarını öğretiyor.

Etki Çerçevesi

Her bir ETKİ grubu, kendi sektörlerindeki temel zorlularla mücadele etmek üzere ortak taahhütlerde bulunmaktadır. Devlet Başkanları kişisel olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmakta ve ulusal çapta HeForShe Kampanyası başlatmaktadır. Şirketler, Kadının Güçlenmesi İlkelerini imzalamakta, “toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kaydedilen gelişmelerin ölçülmesi ve kamuoyunun erişimine açık olacak şekilde raporlanmasını“ gerektiren 7 numaralı İlkeyi uygulamakta ve küresel olarak çalışanlarını seferber etmek üzere HeForShe Uygulama Ara Yüzünü lanse etmektedir. Üniversiteler toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için diğer üniversitelerle işbirliği yapmakta ve kampüs içinde toplumsal cinsiyet duyarlılığını artırmaya yönelik zorunlu programlar uygulamaktadır.Çerçeve belgesi, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women)’nin HeForShe ETKİ 10x10x10 pilot girişimine yönelik genel bir kılavuz olarak hazırlanmıştır. Bu belgede girişimle ilgili arka plan bilgisinin yanı sıra, her üç şampiyon grubu için önerilen uygulama faaliyetleri, kriterler ve kılavuz ilkeler sunulmaktadır. Çerçeve belgesi ayrıca, ETKİ 10x10x10 Şampiyonlar Grubumuza katılmayı düşünen kurumlar için bir bilgi kaynağıdır.

Daha fazla bilgi edinmek için, katılım çerçevelerini indirebilirsiniz.
DEVLET BAŞKANI ÇERÇEVESİ (PDF)KURUMSAL ÇERÇEVE (PDF) ÜNİVERSİTE ÇERÇEVESİ (PDF)