МАНЛАЙЛАН ОРОЛЦОХ

Өөрийн нутаг орондоо манлайлан оролцох нь амархан зүйл. HeForShe аянд манлайлан оролцох гарын авлагыг татаж аваарай.

Хувь хүмүүс | HeForShe аянд хүчин зүтгэх гарын авлага

Албан ёсны HeForShe зурагт хуудас, сурталчилгааны хуудас зэргийг өөрийн арга хэмжээ, хуудаст зориулж аваарай.

ХУВЬ ХҮМҮҮСТ    

ОЮУТНУУДАД

БАЙГУУЛЛАГА | HeForShe аянд хүчин зүтгэх гарын авлага

Албан ёсны HeForShe материалыг өөрийн арга хэмжээ, зорилтот ажиллагаа, эсвэл хуудасны сурталчилгаанд зориулж аваарай.

КОМПАНИУДАД

ИХ СУРГУУЛИУДАД