ЭРЧҮҮДИЙН БУЛАН МЭДЭЭЛЭЛ

Хүйсийн тэгш байдлын төлөө эрчүүд, хөвгүүдийг хөдөлгөх

Хүйсийн тэгш бус байдал нь өнөө үеийн хамгийн ихээр анхаарал тавих ёстой асуудлуудын нэг юм. Энэхүү дэлхий нийтийг хамарсан асуудлыг шийдэж, хүйсийн тэгш байдлыг бүрэн бий болгоход эрчүүд, хөвгүүдийн оролцоо маш их чухал бөгөөд асуудлыг шийдэх нэг гарц юм.


Хүйсийн тэгш бус байдал нь хүний нөөц, эдийн засаг, нийгмийн боломжийг бүрэн ашиглахад хувь хүн, бизнес, улс орнуудад хэрхэн саад болж байгаа талаар илүү сайн ойлгуулж, хүйсийн тэгш байдлыг хангахад идэвхтэйгээр дэмжлэг үзүүлэхэд эрчүүд, хөвгүүдийг татан оруулахын тулд "Эрчүүдийн булан" ажилладаг. Эрчүүдийн булан нь тэгш бус байдлыг тодорхойлж, өөрчлөлтийн гардагчид болох арга хэрэгслийг эрэгтэйчүүдэд зориулж бэлтгэсэн. Өөрийн зан харилцаагаар эрэгтэйчүүд нь нийгэмд эерэг өөрчлөлтийг авчирч, өөрийн үйлдэлдээ хариуцлагатай хандах болно; тэд мөн бусад эрэгтэйчүүдийг хариуцлагатай болгож, тэднийг хөдөлгөөнд нэгдэхэд урам зориг өгнө.

 
Доорх материалыг үзэж, хүйсийн тэгш байдлын төлөө чи хэрхэн эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийг татан оролцуулж болохыг олж мэдээрэй.

Танилцуулга


Эрчүүдийн булангийн үзэл санаа, Эрчүүдийн булангийн өмнөх арга хэмжээнүүд болон чи өөрийн ойр орчмын эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийг хэрхэн татан оруулах талаарх материалыг хэрхэн ашиглах талаар олж мэдээрэй.

ЦААШ УНШИХ

Эхлэх

Эрчүүдийн буланг зохион байгуулах тухай. Энэ нь Эрчүүдийн булангийн арга хэмжээг зохион байгуулж эхлэхэд зориулсан суурь мэдээлэл, чухал заавруудыг агуулна.

ЦААШ УНШИХ

Өөрийн арга хэрэгслийг сонгоно уу

Булангийн бүх зөвлөмж болгож буй арга хэрэгсэл болон тэдгээрийн зорилго, холбогдох нийгмийн бүлгийн тойм.

ЦААШ УНШИХ

Хүйсийн тэгш байдлын төлөөх манлайлагчдын оролцоо

Хүйсийн тэгш байдлыг хангах дээрээс доош чиглэсэн бодлогыг нэвтрүүлэхийн тулд дээд түвшний удирдагчдын хүйсийн тэгш байдлын ойлголтыг нэмэгдүүлэх.

ЦААШ УНШИХ

Орчин тойрноосоо суралцах: өндөр түвшний арга хэмжээ

Өөрийн салбарт олонд танил болсон удирдагчдын санаа, урам зориг өгөх илтгэл, өгүүлэмжийг багтаасан арга хэмжээг зохион байгуулж удирдагчид, захирлууд буюу хамт олноо уриалан дуудах.

ЦААШ УНШИХ

Семинарын гарын авлага

Дараах семинаруудын талаарх тойм болон эдгээр нь таны зорилтот бүлгийн ойлголтыг хэрхэн гүнзгийрүүлэх, хүйсийн тэгш байдлын талаарх тэдний ойлголтыг сонирхож үзэх.

ЦААШ УНШИХ

Жендер гэж юу вэ?

Энэхүү семинар нь хүйсийн тэгш байдлын тухай хэлэлцэхэд шаардлагатай суурь ойлголтыг өгч, хүйсээр ялгаварлах явдал нь хэрхэн хувь хүн, нийгэмд хор, хохирол учруулж болохыг гүнзгийрүүлж ойлгуулна.

ЦААШ УНШИХ

Эр хүн шиг бай, эмэгтэй хүн шиг бай

Тус семинарт хүйсийн талаарх уламжлалт ойлголт эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн өдөр тутмын амьдралд хэрхэн нөлөөлдгийг танин мэдэж, энэхүү нөхцөл байдалд эрэгтэй, эмэгтэй хүнийг хэрхэн харах оролцогчид хэрхэн харах талаар хэлэлцэнэ.

ЦААШ УНШИХ

Хүчирхийлэл гэж юу вэ?

Тус семинарт хүйсийн ялгаанаас эхтэй хүчирхийлэл болон манай нийгэмд энэ нь хэрхэн тусгалаа олж байгаа талаарх ойлголтыг гүнзгийрүүлнэ.

ЦААШ УНШИХ

Өөрчлөлтийг гардагч байя - батлан илэрхийлье

Голлох оролцогчдоос хүйсийн тэгш байдлыг хангах тодорхой үйлдэл, үйл ажиллагааг хийх амлалт, баталгааг нь авч хамтын оролцоог хангах.

ЦААШ УНШИХ

Гэрэл зургийн өрөө

Оролцогчдод хүйсийн тэгш байдлыг хангах уриа, тэмдэг бүхий зураг авхуулах боломжийг олгож, тэдний оролцоог нэмэгдүүлэх.

ЦААШ УНШИХ

Бүх эх үүсвэрүүд

Арга хэрэгсэл бүрийн дор бүх зөвлөмж болгосон эх үүсвэрүүдийг жагсааж, сэдэвчилж харуулсан.

ЦААШ УНШИХ

Эрэгтэйчүүдийн булангийн логоны стиль

Эрэгтэйчүүдийн булангийн логог хэрхэн хэрэглэх тухай тойм ба арга хэмжээ зохион байгуулах үед үүнийг хэрхэн олон замаар хэрэглэж болох тухай санаанууд.

ЦААШ УНШИХ

Гарын авлага

Эндээс та бүх арга хэрэгслийг гарын авлага байдлаар нэг PDF-д багтааж татаж авч болно.

ЦААШ УНШИХ