ЭРЧҮҮДИЙН БУЛАН МЭДЭЭЛЭЛ

Хүйсийн тэгш байдлын төлөө эрчүүд, хөвгүүдийг хөдөлгөх

Хүйсийн тэгш бус байдал нь өнөө үеийн хамгийн ихээр анхаарал тавих ёстой асуудлуудын нэг юм. Энэхүү дэлхий нийтийг хамарсан асуудлыг шийдэж, хүйсийн тэгш байдлыг бүрэн бий болгоход эрчүүд, хөвгүүдийн оролцоо маш их чухал бөгөөд асуудлыг шийдэх нэг гарц юм.


Хүйсийн тэгш бус байдал нь хүний нөөц, эдийн засаг, нийгмийн боломжийг бүрэн ашиглахад хувь хүн, бизнес, улс орнуудад хэрхэн саад болж байгаа талаар илүү сайн ойлгуулж, хүйсийн тэгш байдлыг хангахад идэвхтэйгээр дэмжлэг үзүүлэхэд эрчүүд, хөвгүүдийг татан оруулахын тулд "Эрчүүдийн булан" ажилладаг. Эрчүүдийн булан нь тэгш бус байдлыг тодорхойлж, өөрчлөлтийн гардагчид болох арга хэрэгслийг эрэгтэйчүүдэд зориулж бэлтгэсэн. Өөрийн зан харилцаагаар эрэгтэйчүүд нь нийгэмд эерэг өөрчлөлтийг авчирч, өөрийн үйлдэлдээ хариуцлагатай хандах болно; тэд мөн бусад эрэгтэйчүүдийг хариуцлагатай болгож, тэднийг хөдөлгөөнд нэгдэхэд урам зориг өгнө.

 
Доорх материалыг үзэж, хүйсийн тэгш байдлын төлөө чи хэрхэн эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийг татан оролцуулж болохыг олж мэдээрэй.

Танилцуулга


Эрчүүдийн булангийн үзэл санаа, Эрчүүдийн булангийн өмнөх арга хэмжээнүүд болон чи өөрийн ойр орчмын эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийг хэрхэн татан оруулах талаарх материалыг хэрхэн ашиглах талаар олж мэдээрэй.

ЦААШ УНШИХ

Эхлэх

Эрчүүдийн буланг зохион байгуулах тухай. Энэ нь Эрчүүдийн булангийн арга хэмжээг зохион байгуулж эхлэхэд зориулсан суурь мэдээлэл, чухал заавруудыг агуулна.

ЦААШ УНШИХ

Choose your Tool

Overview of all the tools in the toolbox, their objective and recommended audience.

ЦААШ УНШИХ

Leadership Engagement on Gender Equality

Increase understanding of the gender equality discourse at the highest level to encourage leadership to adopt gender equal policies from the top down.

ЦААШ УНШИХ

Learn from the Community: High Level Event

Motivate leadership, management or all staff by organizing an event with inspiring presentations and performances by prominent leaders on gender equality within your sector.

ЦААШ УНШИХ

Workshop Guide

Overview of the following workshops and how they can help your audience deepen their understanding and explore their own ideas on gender equality.

ЦААШ УНШИХ

What is Gender?

This workshop explores basic terminology when discussing gender equality and increases understanding of the ways gender stereotypes harm individuals and society.

ЦААШ УНШИХ

Act Like a Man, Act Like a Woman

This workshop explores the ways gender norms impact everyday lives of men and women and invites the participants to explore their own ideas about men and women in this context.

ЦААШ УНШИХ

What is Violence?

This workshop focuses on increasing understanding of gender-based violence and the ways it manifests itself in our societies.

ЦААШ УНШИХ

Be the Change – Make a Pledge

Increase engagement with the subject by having key participants pledge concrete actions to achieve gender equality.

ЦААШ УНШИХ

Photobooth

Increase engagement by providing participants with the opportunity to have their photo taken with gender equality slogans and signs.

ЦААШ УНШИХ

All resources

A list of all the recommended resources provided at the end of each tool, categorized by topic.

ЦААШ УНШИХ

Barbershop logo style guide

Instructions on how to use the Barbershop logo and ideas on various ways it can be incorporated when organizing an event.

ЦААШ УНШИХ

Toolbox

Here you can view or download the full toolbox as one PDF

ЦААШ УНШИХ