Мэдээний өрөө

Санаа, урам зориг өгөх дэлхийн өнцөг булан бүрийн хамгийн сүүлийн үеийн

HeForShe амлалт өгч, бусад олон сая хүмүүс мөн нэгдэхэд санаа, урам өгөөрэй


Амлалт өгөх амархан. Ердөө 10 секунт л болно.