HeForShe ХҮЙСИЙН ТЭГШ БАЙДЛЫН ТӨЛӨӨХ
ДЭЛХИЙН АВАРГУУД

Өөрийн улс, байгууллага болон үүнээс ч өргөн хүрээнд хүйсийн тэгш байдлын төлөө идэвх зүтгэл гаргаж, мөрөөдлийнхөө төлөө тэмцэгч манлайлагчидтай уулзаарай. HeForShe-ийн "ӨӨРЧЛӨЛТ", "СЭДЭВЧИЛСЭН" гэсэн гарчигтай анхдагчдын санаачилгууд нь эдгээр дэлхий даяарх олон нийтийн болон хувийн салбарын голлох шийдвэр гаргагчдыг татан оролцуулж 2020 он гэхэд тэгш эрхийг хангах дээрээс доош чиглэсэн өөрчлөлтийг хийнэ. Эдгээр дэлхийн удирдагчид нь тэгш байдлыг хангах аялалд гарч, бүх хүнд зориулсан хүйсийн тэгш дэлхийг бүтээхийг зорьж байна.


HeForShe аянд нэгдэж, бусад олон сая хүмүүс мөн нэгдэхэд санаа, урам өгөөрэй.

Амлалт өгөх амархан
Ердөө 10 секунд л болно

ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ГАРДАГЧ АВАРГУУД

ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ гардагч аваргууд нь хүйсийн тэгш байдалд хүрэх, сайжруулах өөрчлөлтийг авчрах гурван хатуу зорилтыг хэрэгжүүлэхийг байгууллагынхаа тэргүүлэх зорилт болгож байна. Аваргуудтай танилцаарай.

СЭДЭВЧИЛСЭН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН АВАРГУУД

СЭДЭВЧИЛСЭН өөрчлөлтийн аваргууд нь хүйсийн тэгш байдалд хүрэх, сайжруулах өөрчлөлтийг авчрах хатуу зорилтыг хэрэгжүүлэхийг байгууллагынхаа тэргүүлэх зорилт болгож байна. Сэдэвчилсэн өөрчлөлтийн аваргууд нь мөн эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн эрх чөлөөг хангах зорилготой орон нутгийн төслүүдэд хэд хэдэн сая долларын хөрөнгө оруулалт хийнэ. Аваргуудтай танилцаарай.

ҮР НӨЛӨӨНИЙ ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

2019 ҮР НӨЛӨӨНИЙ ТАЙЛАН

ТАЙЛАНГ ТАТАЖ АВАХ

2018 ҮР НӨЛӨӨНИЙ ТАЙЛАН

ТАЙЛАНГ ТАТАЖ АВАХ

2017 ҮР НӨЛӨӨНИЙ ТАЙЛАН

ТАЙЛАНГ ТАТАЖ АВАХ

2016 ҮР НӨЛӨӨНИЙ ТАЙЛАН

ТАЙЛАНГ ТАТАЖ АВАХ

2016 Их сургуулиудын тайлан

ТАЙЛАНГ ТАТАЖ АВАХ

2018 Шалгарсан шийдлүүдийн тайлан

ТАЙЛАНГ ТАТАЖ АВАХ

Эрчүүдэд зориулсан гарын авлага

Тайланг татаж авах

Commit to HeForShe now and 
inspire millions of others to do the same


Амлалт өгөх амархан
Ердөө 10 секунд л болно