ӨӨРИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ИЛГЭЭХ

Саяхан HeForShe арга хэмжээг зохион байгуулсан уу? Өөрийн арга хэмжээний талаар мэдээлж бусад хүмүүст хүйсийн тэгш байдлын төлөө гардан оролцоход нь санаа, урам зориг өгөх.

Your Information
Your Commitments
Байрлуулж суулгахад тавих шаардлага
Your Event
Photos and Video
Байрлуулж суулгахад тавих шаардлага

САНАА, УРАМ ӨГӨХ ӨВСНИЙ ҮНДЭС ТҮҮХҮҮД