ӨӨРИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ИЛГЭЭХ

Саяхан HeForShe арга хэмжээг зохион байгуулсан уу? Өөрийн арга хэмжээний талаар мэдээлж бусад хүмүүст хүйсийн тэгш байдлын төлөө гардан оролцоход нь санаа, урам зориг өгөх.

Таны мэдээлэл
Таны амлалтууд
Байрлуулж суулгахад тавих шаардлага
Таны арга хэмжээ
Зураг, видео
Байрлуулж суулгахад тавих шаардлага

САНАА, УРАМ ӨГӨХ ӨВСНИЙ ҮНДЭС ТҮҮХҮҮД