ӨӨРИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ИЛГЭЭХ

Саяхан HeForShe арга хэмжээг зохион байгуулсан уу? Өөрийн арга хэмжээний талаар мэдээлж бусад хүмүүст хүйсийн тэгш байдлын төлөө гардан оролцоход нь санаа, урам зориг өгөх.

Your Information
Your Commitments
Upload requirements
Your Event
Photos and Video
Upload requirements