ХҮЙСИЙН ТЭГШ БАЙДЛЫН ТӨЛӨӨ АМЛАЛТ

Чам шиг сая сая хүмүүс дэлхий даяар HeForShe амлалтыг даруй өгчээ.

1,484
Хүйсийн тэгш байдлын амлалтууд ба тоо
1.3B

Сошиал медиа хэлэлцүүлэг

1.7M

HeForShe Амлалт

1.1K

HeForShe арга хэмжээ

САНАА, УРАМ ЗОРИГ АВААРАЙ

Хамгийн шинэ сонин мэдээтэй танилцаж үйл ажиллагааны санаа, урам аваарай.

"Зарим зүйл дээр хүлээх утгагүй юм. Эрэгтэйчүүд яг одоо эмэгтэйчүүдийн тэгш эрхийн төлөө зогсох ёстой. Яагаад би HeForShe-ийн манлайлагч болох ёстой гэж? Яагаад гэвэл би хүлээж чадахгүй учраас биш харин би хүлээх ёсгүй учраас"

ДЭЛХИЙ ДАЯАРХ ХӨДӨЛГӨӨНД НЭГДЭЭРЭЙ

Дэлхий даяарх сая сая хүмүүс одоо Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын хүйсийн тэгш байдлын төлөөх хөдөлгөөнд нэгджээ. Тэдний түүхтэй танилцаж санаа, урам зориг аваарай.

ДЭЛХИЙ ДАЯАРХ АМЛАЛТ

Өөрийн улс дахь #HeForShe амлалтын талаар олж үзээрэй.

HeforShe Аян
  • Өндөр
  • Дундаж
  • Нам
Улсыг сонгох

Country Name

000,000,000 commitments
Current Level: Нам
Би амлалт өгч байна

Амлалтын манлайлагчид

  1. 1 Mexico
  2. 2 Italy
  3. 3 United States of America
  4. 4 Korea, Republic of
  5. 5 Korea, Democratic People’s Republic of

Амлалт өгөх амархан.
Ердөө 10 секунд л болно


Идэвхтэй байдлын түвшинг HeForShe амлалт өгөх боломжтой тухайн улсын хүн амын тоог харгалзаж харуулдаг. Идэвхтэй байдлын түвшин өндөр улсуудын дотроос хамгийн ихээр амлалт цуглуулсан улс нь тэргүүлэгч болно. Газрын зурагт суурилсан мэдээллийг 30 минут тутам шинэчилдэг. Энэхүү газрын зурагт үзүүлсэн улс орны хил, нэр нь Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагаас албан ёсоор хүлээн зөвшөөрсөн гэсэн санааг давхар агуулахгүй. Built by Huemor a Website Design Company

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ОРОЛЦООРОЙ