ХҮЙСИЙН ТЭГШ БАЙДЛЫН ТӨЛӨӨ АМЛАЛТ

Чам шиг сая сая хүмүүс дэлхий даяар HeForShe амлалтыг даруй өгчээ.

2,060,896
Хүйсийн тэгш байдлын амлалтууд ба тоо
1.3B

Сошиал медиа хэлэлцүүлэг

1.7M

HeForShe Амлалт

1.1K

HeForShe арга хэмжээ

САНАА, УРАМ ЗОРИГ АВААРАЙ

Хамгийн шинэ сонин мэдээтэй танилцаж үйл ажиллагааны санаа, урам аваарай.

ДЭЛХИЙ ДАЯАРХ ХӨДӨЛГӨӨНД НЭГДЭЭРЭЙ

Дэлхий даяарх сая сая хүмүүс одоо Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын хүйсийн тэгш байдлын төлөөх хөдөлгөөнд нэгджээ. Тэдний түүхтэй танилцаж санаа, урам зориг аваарай.

ДЭЛХИЙ ДАЯАРХ АМЛАЛТ

Таны дуу хоолой чухал. Өөрийн улс дахь #HeForShe амлалтын талаар олж мэдэж, өөрийн улсыг хүйсийн тэгш байдлын тэргүүлэгч болгохын төлөө амлалт өгөөрэй.

HeforShe Аян
  • Өндөр
  • Дундаж
  • Нам
Улсыг сонгох

Country Name

000,000,000 commitments
Current Level: Нам
Би амлалт өгч байна

Амлалтын манлайлагчид

  1. 1 India
  2. 2 Rwanda
  3. 3 Congo - Kinshasa
  4. 4 United States of America
  5. 5 Mexico

Амлалт өгөх амархан.
Ердөө 10 секунд л болно


Идэвхтэй байдлын түвшинг HeForShe амлалт өгөх боломжтой тухайн улсын хүн амын тоог харгалзаж харуулдаг. Идэвхтэй байдлын түвшин өндөр улсуудын дотроос хамгийн ихээр амлалт цуглуулсан улс нь тэргүүлэгч болно. Газрын зурагт суурилсан мэдээллийг 30 минут тутам шинэчилдэг. Энэхүү газрын зурагт үзүүлсэн улс орны хил, нэр нь Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагаас албан ёсоор хүлээн зөвшөөрсөн гэсэн санааг давхар агуулахгүй. Built by Huemor a Website Design Company