Kullanım Koşulları

Sorumluluk Reddi | Dokunulmazlıkların Korunması | Genel

a. Birleşmiş Milletler, bu siteyi kullanmayı seçenlere ("Kullanıcılar") yardım amacıyla bu web sitesini ("Site") kullanıma sunmaktadır. Burada sunulan bilgiler sadece bilgi verme amacıyla sağlamıştır. Birleşmiş Milletler; aşağıda genel hatları verilen şartlar ve koşullara göre ve aynı zamanda Site içindeki belirli Materyallere uygulanabilecek daha özel kısıtlamalara göre, bunları yeniden satmak veya yeniden dağıtmak veya bunları derlemek veya türev işleri oluşturmak için herhangi bir hak olmadan Kullanıcıların, Kullanıcının kişisel, ticari olmayan kullanımı için Site'yi ziyaret etmesine ve Site'deki bilgileri, belgeleri ve materyalleri indirebilmesine izin vermektedir.

b. Birleşmiş Milletler bu Site'yi yönetmektedir. Birleşmiş Milletler'in sağladığı tüm Materyaller mevcut Şartlar ve Koşullara tabidir.

c. Başka türlü açıkça belirtilmediği sürece bu Site'deki Materyallerde açıklanan bulgular, yorumlar ve sonuçlar işi hazırlayan çeşitli Birleşmiş Milletler resmi görevlileri, danışmanları ve Birleşmiş Milletler'e tavsiyelerde bulunanlarındır ve Birleşmiş Milletler'in veya Üye Ülkelerin görüşlerini mutlaka temsil etmemektedir.

Sorumluluk Reddi

Bu Site'de verilen materyaller, herhangi bir sınır olmadan belirli bir amaç ve ihlal etmeme için ticarete elverişlilik, uygunluk garantileri dahil olmak üzere doğrudan veya zımni herhangi bir tür garanti olmadan "olduğu gibi" sunulmaktadır. Birleşmiş Milletler bu tür Materyallerin doğruluğu ve tam olmasına dair özel olarak herhangi bir garanti vermez veya beyanda bulunmaz. Birleşmiş Milletler herhangi bir bildirimde bulunmadan bu Site'deki Materyallere periyodik olarak eklemede bulunur, değiştirir, iyileştirir veya günceller. Hiçbir durum altında Birleşmiş Milletler, bunlarla ilgili olarak sınır olmadan herhangi bir arıza, hata, ihmal, kesinti veya gecikme dahil olmak üzere bu Site'nin kullanımından kaynaklandığı iddia edilen ortaya çıkan veya zarar yol açan herhangi bir kayıp, hasar, sorumluluk veya harcamadan yükümlü olmayacaktır. Bu Site'nin kullanımından kaynaklanabilecek tüm riskler tamamıyla Kullanıcı'ya aittir. Hiçbir koşul altında, ihmal dahil olmak üzere fakat bununla sınırlı olmamak üzere, Birleşmiş Milletler bu tür hasarların olasılığı hakkında bilgilendirilmiş olsa bile Birleşmiş Milletler veya bağlı kuruluşları herhangi bir doğrudan, dolaylı, kazara ortaya çıkan, özel veya dolaylı hasar için yükümlü olmayacaktır.

Kullanıcı, Birleşmiş Milletler’in herhangi bir kullanıcının fiilinden dolayı sorumlu olmadığını özellikle kabul eder ve onaylar.

Bu Site çeşitli bilgi sağlayıcılarının tavsiyesi, fikirleri ve beyanlarını içerebilir. Birleşmiş Milletler, herhangi bir bilgi sağlayıcısı, bu Site'nin herhangi bir kullanıcısı veya diğer kişi veya kuruluş tarafından sağlanan herhangi bir tavsiye, fikir, beyan veya diğer bilginin doğruluğu veya güvenirliliğini temsil etmez veya onaylamaz. Bu tür tavsiye, fikir, beyan veya diğer bilgilere güvenmek de ayrıca Kullanıcının kendi riskinde olacaktır. Ne Birleşmiş Milletler ne de bağlı kuruluşları, ne bunların ilgili temsilcileri, çalışanları, bilgi sağlayıcıları veya içerik sağlayıcıları buradaki içeriğin herhangi bir şekilde doğru olmaması, hatası, ihmali, silinmesi, kusuru, değiştirilmesi veya zamanlaması veya tam olması için herhangi bir Kullanıcıya veya başka herhangi birine karşı sorumlu olmayacaktır; ne de sebebi ne olursa olsun herhangi bir performans arızası, bilgisayar virüsü veya iletişim hattı arızası için veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir arıza için sorumlu olmayacaklardır.

Bu Site'nin bir kullanım koşulu olarak Kullanıcı; sınırsız olarak, eğer doğru ise bu Şartlar ve Koşulların Kullanıcı tarafından ihlal edilmesini tesis eden gerçekleri iddia eden herhangi bir suçlama dahil olmak üzere Kullanıcının bu siteyi kullanımından kaynaklanan herhangi bir ve tüm fiillere, iddialara, kayıplara, hasarlara, yükümlülüklere ve harcamalara (makul avukatlık ücretleri dahil) karşı Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlarının zararlarını tanzim etmeyi kabul eder. Eğer Kullanıcı bu Site'deki herhangi bir materyal veya Kullanım Şartları ve Koşullarından memnun kalmaz ise Kullanıcının tek ve özel çözümü bu Site'yi kullanımını bırakmasıdır.

Bu Site üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar ve referanslar içerebilir. Bağlantı verilen siteler Birleşmiş Milletler'in kontrolü altında değildir ve Birleşmiş Milletler bağlantı verilen herhangi bir site veya bağlantı verilen sitede bulunan herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir. Birleşmiş Milletler bu bağlantıları sadece kolaylık amacıyla sağlamaktadır ve bir bağlantının veya referansın bulunması bağlantı verilen sitenin Birleşmiş Milletler tarafından onaylandığını belirtmez.

Eğer bu Site duyuru panoları, sohbet odaları, posta listelerine erişim veya diğer mesaj veya iletişim araçları içeriyorsa (toplu olarak "Forumlar"), Kullanıcı, Forumları sadece belirli Forum'a uygun ve ilgili mesajları göndermek ve almak için kullanmayı kabul eder. Örnek vermek amacıyla ve bir sınır olmadan, Kullanıcı bir Forum'u kullanırken aşağıdaki fiilleri yapmayacağını kabul eder:

a. Başkalarını karalamak, suiistimal etmek, taciz etmek, bilgi toplamak, tehdit etmek veya başka türlü yasal hakları ihlal etmek (örneğin gizlilik ve aleniyet hakları);

b. Herhangi bir karalayıcı, ihlal edici, müstehcen, hayasız veya yasadığı materyal veya bilgiyi yayınlamak, iletmek, dağıtmak veya yaymak;

c. Kullanıcı yazılım ve materyalin sahibi olmadığı veya kontrol etmediği veya yasanın gerektirdiği şekilde tüm izinleri almadığı sürece fikri mülkiyet yasaları (veya gizlilik ve neşriyat hakları tarafından) tarafından korunan yazılımı veya diğer materyali içerek dosyaları karşıya yüklemek veya mesaja iliştirmek.

d. Bir başka bilgisayarın çalışmasına zarar verebilecek virüs içeren dosyaları veya herhangi bir başka benzer yazılımı veya programları karşıya yüklemek veya mesaja iliştirmek;

e. Karşıya yüklenen herhangi bir dosyadaki herhangi bir mülkiyet özelliğini, yasal bildirimleri veya mülkiyet tanımlarını silmek;

f. Karşıya yüklenen bir dosyada bulunan diğer materyali veya bir yazılımının menşeini veya kaynağını tahrif etmek;

g. Herhangi bir malın veya hizmetin reklamını yapmak veya satmayı teklif etmek veya anket yapmak veya yarışma düzenlemek veya zincir postalar göndermek veya bunları iletmek veya bu şekilde yasal olarak dağıtılamayacağını Kullanıcının bildiği veya makul olarak bilmesi gerektiği bir başka kullanıcı tarafından yayınlanan herhangi bir dosyayı indirmek.

Kullanıcı, tüm Forumların ve tartışma gruplarının herkese açık olduğunu ve özel iletişim olmadığını kabul eder. Ayrıca, sohbetler, iletiler, konferanslar, e-postalar ve diğer kullanıcıların iletişimlerinin Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmadığını ve bu tür iletişimlerin Birleşmiş Milletler tarafından incelenmediğini, filtrelenmediğini veya onaylanmayacak olmasını kabul eder. Birleşmiş Milletler, e-posta ve duyuru panoları iletileri dahil sınır olmaksızın Kullanıcıdan alınan herhangi bir Forum içeriğini herhangi bir sebeple ve ihtarda bulunmaksızın silme hakkını saklı tutar.

Dokunulmazlıkların Korunması

Buradaki hiçbir şey özel olarak saklı tutulan Birleşmiş Milletler'in ayrıcalıkları ve dokunulmazlıklarının üzerine bir sınır veya feragat oluşturmaz veya bu şekilde yorumlanmaz.

Genel

Birleşmiş Milletler kendi takdirine göre Siteyi veya içindeki herhangi bir Materyali herhangi bir nedenle değiştirme, sınırlama veya sona erdirme özel hakkını saklı tutar. Birleşmiş Milletler, herhangi bir Kullanıcının bununla ilgili olarak ihtiyaçlarını dikkate alma yükümlüğü yoktur.

Birleşmiş Milletler herhangi bir Kullanıcının bu Site'ye veya herhangi bir parçasına erişimini bildirimde bulunmaksızın engelleme hakkını saklı tutar.

Bu Şartlar ve Koşulların herhangi bir hükmünün Birleşmiş Milletler tarafından istisnai muafiyeti kendi tam yetkili temsilcisi tarafından yazılı olarak belirtilmesi ve imzalanması haricinde bağlayıcı olmayacaktır.