Skip to main content
Return

HeForShe - Fenerbahçe Spor Kulübü 2022 yılı eğitimleri tamamlandı

2018 yılından beri Tüpraş'ın desteğiyle yürütülen HeForShe – Fenerbahçe Spor Kulübü iş birliği 2022 yılı eylem planı dahilinde gerçekleşen eğitimler tamamlandı.

 

A person giving a presentation to a group of people

Description automatically generated with medium confidence

UN Women danışmanı Prof. Dr. Nezih Orhon ve Fenerbahçe medya çalışanları Toplumsal cinsiyete duyarlı habercilik eğitiminde. Fotoğraf:Fenerbahçe Spor Kulübü

 

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün toplumsal cinsiyete duyarlı ve kapsayıcı spor külübü olma vizyonuyla yer verdiği eğitimler bu sene temel toplumsal cinsiyet eşitliği seminerleri, toplumsal cinsiyet eşitliğine erkeklerin katılımı ve zararlı erkeklik algılarının dönüşümü, toplumsal cinsiyete duyarlı habercilik eğitimi ve sporda kadınlara ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılık ve şiddet atölyeleri ana başlıkları altında gerçekleşti.