Skip to main content
Return

HeForShe partneri Fenerbahçe Spor Kulübü, “Nesiller Boyu Eşitlik İçin Spor” girişimini imzaladı!

fbheforshe

Fenerbahçe Spor Kulübü, Haziran 2021’de BM Kadın Birimi’nin “Nesiller Boyu Eşitlik İçin Spor” girişimini imzalayarak Türkiye’de bir ilke imza attı.

Spor camiası hem spor dünyasında hem de diğer alanlarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki engelleri ve ayrımcılığı ortadan kaldırarak kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesinde önemli bir role sahiptir. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (BM Kadın Birimi - UN Women), 2020 yılında Nesiller Boyu Eşitlik için Spor adıyla spor ekosistemini çok paydaşlı ve güçlü bir koalisyonun parçası olmaya davet eden, sporda ve spor yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleşmesine yönelik altı adımlı bir çerçeve sunan küresel bir girişim başlatmıştır.

 

Nesiller Boyu Eşitlik için Spor İlkeleri,

 

• Yönetişim modellerinde kadın liderliğini ve toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik ederek,

• Toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleyerek,

• Kadın sporuna yapılan yatırımdaki uçurumu kapatmayı ve kadınlar ve kız çocukları için eşit ekonomik fırsatları teşvik etmeyi taahhüt ederek,

• Kadınların medyada eşit katılımını ve önyargısız temsilini teşvik ederek

• Spor, fiziksel aktivite ve beden eğitiminde kızlara eşit fırsatlar  sağlayarak

tüm spor ekosisteminin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kız çocuklarının ve kadınların güçlenmesi üzerindeki etkiyi çoğaltmayı hedefliyor.

 

HeForShe Türkiye, Nesiller Boyu Eşitlik için Spor İlkeleri ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün geçmiş yıllardaki deneyiminden esinlenerek 2020-2021 yılında Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Spor Kurumu Rehberi’ni (Guidelines for Gender-responsive Sports Organizations) geliştirdi. Bu Rehber, Nesiller Boyu Eşitlik için Spor İlkeleri’ni somut ve kapsamlı bir şekilde hayata geçirme amacı taşıyan ilk rehberdir. Rehber, yukarıda belirtilen altı küresel İlke’ye ait ilgili eylemlere ve göstergelere dayanmakta ve spor kurumlarını kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesini sağlamak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini toplumun her alanında yaygınlaştırmak alanlarında desteklemeyi amaçlamaktadır.

HeForShe Türkiye, Tüpraş’ın desteğiyle Fenerbahçe Spor Kulübü ile 2018’den bu yana toplumsal cinsiyet eşitliğinin sporda ve spor yoluyla sağlanması için iş birliği yapmaktadır. Bu iş birliği; bütüncül bir analiz çerçevesi, kapasite geliştirme ve ölçülebilir göstergelerle spor kurumlarını daha kapsayıcı ve eşitlikçi hale getirmeyi amaçlayan ilk ve benzersiz bir girişimi temsil etmektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü 2020 yılında Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (Women’s Empowermen Principles- WEPs) imzalayan Avrupa ve Türkiye’deki ilk spor kulübü olmuştur.

Toplumsal cinsiyete duyarlı spor kulübü olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe Spor Kulübü Haziran 2021’de hem kurum içinde hem de kurum dışında toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak üzere Nesiller Boyu Eşitlik için Spor İlkeleri’ni uygulamayı taahhüt ederek hem Türkiye’de hem küreselde örnek bir model sunmaya devam ediyor!

Related Articles