Skip to main content
Return

Küresel liderler ve ünlü isimler toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik yenilikçi çözümleri açıklamak üzere HeForShe Zirvesi'nde bir araya geldi

2021summit

Dünyanın her yerinden müzisyenler ve film yıldızları, örnek uygulamalarını paylaşmak üzere cumhurbaşkanları, başbakanlar, genel müdürler ve üniversite başkanlarıyla güçlerini birleştiriyor. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç da HeForShe Şampiyonu olarak HeForShe Zirvesi'ne katıldı.

Son altı yılda, hükümetler, işletmeler ve akademi genelinde 36 dünya liderinden oluşan benzersiz bir grup, günümüzün en önemli toplumsal cinsiyet sorunlarından bazılarını ele almak için 90'dan fazla taahhütte bulundu. BM Kadın Birimi(UN Women) HeForShe Hareketi'nin bir parçası olan HeForShe Etki Şampiyonları olarak bilinen bu temsilciler; Başkanlar, Başbakanlar, genel müdürler ve akademik liderlerden oluşuyor. HeForShe Şampiyonları yolculuklarını ve “Kanıtlanmış Çözümlerini” ücret eşitsizliği, liderlik pozisyonlarında eşit temsil eksikliği ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet gibi küresel sorunları ortadan kaldırmanın yenilikçi ve somut yollarını paylaştı. HeForShe Etki Şampiyonları’ndan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dünyanın her yerinden liderlerin katılımıyla 27 Mayıs 2021'de gerçekleşen HeForShe Zirvesi'ne katıldı.

Çevrimiçi gerçekleşen zirvede HeForShe kapsamında son beş yılda hayata geçirilen projeler değerlendirildi ve Nesiller Boyu Eşitlik kapsamında HeForShe'yi bir üst seviyeye taşımak için atılması gereken adımlar konuşuldu.

Ömer M. Koç, devlet başkanlarını, özel sektör temsilcilerini ve dünyanın önde gelen akademisyenlerini bir araya getiren HeForShe Zirvesi'nde bir konuşma yaptı. “Geçtiğimiz 5 yıl boyunca HeForShe hareketi, özel sektörü, üniversiteleri ve hükümetleri kayda değer bir başarıyla harekete geçirdi. Ortaya konan çok paydaşlı iş birliği sayesinde küresel ölçekte birçok somut çözümün hayata geçmesi sağlandı. Koç Holding olarak bu süreçteki tecrübelerimiz ışığında, geleneksel kalıp yargıları ortadan kaldırmanın yanı sıra çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik etme konusunda özel sektörün önemli bir rol üstlendiğini ortaya koyduk. Artık kazanımlarımızı derinleştirmenin vakti geldi. Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu Özel Sektör Liderleri arasında yer aldığımız için heyecan duyuyoruz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca, kadınlar ve kız çocuklarının inovasyon ve teknolojinin geleceğini şekillendirmede eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamak için çalışacağız.” dedi.

BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova “BM Kadın Birimi olarak, Koç Holding’in toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi için verdiği emeği ve bu alanda Türkiye’de öncü konumda olmasından mutluluk duyuyoruz. Son beş yılda 36 HeForShe Etki Şampiyonu’ndan biri olarak Koç Holding milyonlarca destekçiyi harekete geçirmekte, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı iş ortamlarını güçlendirmekte ve Fenerbahçe Spor Kulübü -HeForShe işbirliği ile sporun değişimde önemli bir yapıtaşı olduğunu göstermekte somut sonuçlara ulaşmıştır. BM Kadın Birimi olarak eşitliğe giden bu yolun küresel ve çok paydaşlı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu ile nasıl güçleneceğini görmek için sabırsızlanıyoruz. Koç Holding bu Eylem Grubu'nun toplumsal cinsiyete dayalı sayısal uçurum ile ilgili harekete geçmek üzere taahhütlerde bulunan, dijital ortamda cinsiyet temelli şiddet ve ayrımcılıkla mücadele eden ve teknoloji ve girişimcilik alanında kadın ve kız çocukların temsilini artırmak üzere çalışan liderlerinden oluşan gruptadır dedi.

 

2021 HeForShe Zirvesi izlemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz;

https://www.youtube.com/watch?v=ZSIiuTQPFjk   

Bilgi için: İpek Naz Çınar, ipek.cinar@unwomen.org

Related Articles